Animált gif képek VIII. -Égitestek, bolygók, föld,hold

 

Izzó forgó nap

Hőtérképes nap

Piros föld golyó

Kék fátyol

Éjszakában forgó föld

Föld madárral

3 dimenziós forgó föld

Förgó föld

Halál bolygó

A hold és felhők

 

Vörös hold

Vörös hold víztükörrel

Hold változásai

Hold fogyatkozás

Színes hold víztükörrel

Kezedben a föld

Forgó föld

Hold fogyatkozás

Felhők a hold körül

Kék arany föld

Üstökös a föld körül

Forgó földgömb

 

Hold és föld mozgása

Forgó hold

Pörgő föld

Galaxisban

 
Az égitestek

 

 

A Nap körül kilenc bolygó kering, s közülük hetet holdak kísérnek.
Kivétel a Merkúr és a Vénusz.

A bolygók naptávolságuk sorrendjében: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó.

A Naprendszer vizsgálatakor távolságegységként a csillagászati egységet (CSE) használjuk.

 

A kilenc nagybolygó pályája -a Merkúr és a Plútó kivételével- szinte pontosan egy síkban az úgynevezett ekliptikában helyezkedik el, hasonlóan ahhoz ahogyan egy hanglemez barázdái.
(A Merkúr inklinációja 7 fokos, a Plútóé 17,1 fokos.)

Mivel a bolygók a csillagokhoz képest "közel" vannak, távcsőben a képük nem pontszerű, hanem a távolság függvényében kisebb vagy nagyobb korongnak látszanak. A legtávolabbi bolygó a Plútó 100-szor messzebb van a Naptól, mint a legközelebbi, a Merkúr.

Valamennyi bolygó azonos irányban kering a Nap körül és mozgásukat direkt irányúnak nevezzük. A Vénusz az Uránusz és a Plútó kivételével a tengelyforgásuk is direkt irányú. Ugyanebben az irányban forog a Nap is (a Nap északi pólusából tekintve az óramutató járásával ellentétes irányban). Így a Naprendszernek jelentős összimpulzus-momentuma van, amelynek csak 200-ad része esik a Napra, a többi a bolygók Nap körüli keringéséből ered.

A bolygókat a Nap tömegvonzása tartja ellipszispályájukon.

A Föld is pontosan ugyanakkora erővel vonza a Napot, mint a Nap a Földet. Az ugyanakkora erőnek a hatása a viszonylag kis tömegű Földre számottevő, míg az óriási tömegű Napra viszont elenyésző. Ezért kering a Föld a Nap körül és nem fordítva.

Nemcsak a Nap és a körülötte keringő égitestek vonzák egymást kölcsönösen, hanem ilyen kölcsönhatás áll fenn maguk között a keringő égitestek között is. A Naprendszer tagjainak mozgásában módosító szerepet a Nap után elsősorban a nagybolygók és azok holdjai kapnak.

 

 

vissza a címoldalra 
Tudod folytatni? Itt van az ősz, itt van újra.....
Eredmények
További szavazások
 
 
E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 
 


farkasandrea.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérkép
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu